Skip to content Skip to footer

Ak polipropilen halta

Ölçegi: 40*51cm + 1 sm.

Agramy: 25 g + 3


Önümleriň ähli görnüşi sargyt edilip bilner (müşderiniň isleglerine we ölçeglerine laýyklykda önümi şahsylaşdyrmak).