Skip to content Skip to footer

Ak polipropilen halta

Ölçegi: 45 * 66 sm + 1 sm.

Agramy: 36 g + 3


Önümleriň ähli görnüşi sargyt edilip bilner (müşderiniň isleglerine we ölçeglerine laýyklykda önümi şahsylaşdyrmak).