Skip to content Skip to footer

Ak polipropilen halta

Ölçegi: 50 * 91 sm + 1 sm.

Agramy: 55 gr. + 3


Önümleriň ähli görnüşi sargyt edilip bilner (müşderiniň isleglerine we ölçeglerine laýyklykda önümi şahsylaşdyrmak).