Skip to content Skip to footer

Rowaçlan galkynysh hususy kärhanasy

Türkmenistanda polipropilen dokalan haltalary we rulonlary öndürýän we polipropilen gaplaýyş önümlerini daşary ýurda eksport edýän öňdebaryjy halta öndüryän kähanalaryn biridir.

Biz näme hödürleyäris

Eksport üçin ýokary hilli polipropilen gaplaýyş önümleri.

Türkmenistanda polipropilen haltalary we rulonlary öndürmekde üç lideriň biri bolmak bilen, müşderilerimize dünýä bazarynda iň arzan bahalary hödürläp, ýokary hilli gaplama önümleri bilen üpjün edýäris.

Видение

Biziň Maksadymyz

Geljekki bäş ýylyň dowamynda kompaniýanyň maksady, polipropilen gaplaýyş önümlerini ygtybarly üpjün ediji hökmünde halkara bazarynda aýak gazanmak, şeýlelik bilen müşderilerimiziň iň ýokary talaplaryny kanagatlandyrmakdyr. Biz “Rowachpack” markamyzyň halkara bazaryndaky ygtybarlylygy we ynamy üçin işleýäris.

Производительность завода
Zawodyň kuwwaty

Aýda 500 tonnadan gowrak önüm

Günde 17 tonna halta

Более 500 тонн продукции в месяц
“Rovaçlan Galkynyş” kompaniýasy, her bir aýratyn müşderiniň isleglerini, hususan-da önümiň aýratynlyklaryny (matanyň galyňlygy, ýüpüň ini, lineriň bolmagy we ş.m.) göz öňünde tutup, sargytlary ýerine ýetirýär. Şeýle-de bolsa, kompaniýamyzyň önümlerini iň az mukdarda 25 000 halta ýa-da 22 tonna satýandygyny belläp geçyäris.
0
Önüm meýdany m.
0 +
Işgärleriň sany
0 +
Kanagatly hyzmatdaşlar
0 +
Tejribe